RUT-/RAST-avdrag

(Under konstruktion)

Skatteverkets rapport fr 2006, Svartjobb och Svartköp i Sverige, underlag inför införande av RUT.  Se tabell 39, sid 62. Vård och omsorg av husdjur motsvarade redan då 9.400 heltidsjobb!!!! dvs mer än de tjänster som blev RUT, sammanlagt. Sedan säger politikerna ”Alla jobb behövs”. Skatteverket förutspådde att behovet av hjälp med husdjuren skulle öka.

Birgitta Ohlsson (L) hjälpte mig 2008 med att ställa en sk Skriftlig fråga till Anders Borg ang hundrastning. Han svarade: Reformen med skattereduktion för hushållsarbete infördes per den 1 juli 2007. Ett av syftena med skattelättnaden är att de tjänster som utförs som svart arbete omvandlas till vitt marknadsarbete. Ett annat syfte är att öka arbetsutbudet, till exempel genom att få människor att gå från del- till heltidsarbete. Skattelättnaden underlättar därför för kvinnor och män att kombinera familjeliv och arbetsliv på lika villkor. Därför har reformen inriktats på traditionellt hushållsarbete, där även arbete i form av omsorg och tillsyn ingår. Tjänster i form av omhändertagande av sällskapsdjur är emellertid inte av det slaget att de bör omfattas.

Birgitta Ohlsson (L) Barbro Westerholm (L), Anita Brodén (L), Maria Lundqvist-Brömster (L) la även en motion 2009 om att hundrastning bör vara med http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/omhandertagande-av-djur-som-hushallsnara-tjanst_GX02Sk532

2009 mailade jag samtliga 349 riksdagsledamöter och partiledare och undrade:

Hur ställer du dig till denna motion som nu lagts? Hur skulle du ev. rösta?
Motivera gärna ditt svar!!    

Om du inte är för ovanstående motion, hur anser du att heltidsarbetande samt äldre, sjuka och handikappade hundägare ska lösa frågan med hundrastning/passning?
 
Har du själv hund/-ar?
 
I så fall – hur har du löst det för den/dem så att den/de får rastning minst var 6:e timme dagtid?

Det var inte så många som svarade. Men intressant att se att några lovade hjälp men inte gjorde något sedan och några hade/hade haft hund och gått hem på lunchen för att rasta. Männen angav att ”frun” gjort det. Dvs varje dag och så talar man om att smutsig tvätt, städning mm inte får ”livspusslet att gå ihop”. Saker man gör någon gång per vecka…

2012 Thomas Östros (S) står i TV och hånar förslaget från Maud Olofsson med att hon ville ta med hundrastning i RUT med orden ”Maud Olofsson har sagt ju att det bara är fantasin som sätter gränser och så föreslog hon att nu skulle man få skattebidrag för att få gå ut med hunden. Jag tror inte det är det som är Sveriges framtida jobb”. (Maud Olofsson fick inte igenom förslaget då de andra partiledarna i Alliansen la in sitt ”veto”)

Har även varit uppe på möte med Annika Qarlsson (C) och Karin Nilsson (C) i riksdagen 2012. Annika Qarlsson är ”mamma” till RUT-avdraget och Karin Nilsson satt i Skatteutskottet. De skulle gå vidare med detta och även kontakta andra myndigheter. Lovade höra av sig. Vilket de aldrig gjorde. Stötte på Annika Qarlsson några år senare och fick ett luddigt svar om att det inte hade varit tillfälle att gå vidare med detta.

2012 Skrev Göran Hägglund/KD till oss ang att Alliansen gick ut och sa att Alla jobb behövs då jag undrade över SKVs rapport och våra jobb och deras mantra de upprepar varje gång (”Alla jobb behövs. Alla jobb är viktiga”) – Fick detta svar att då det var släktingar och vänner som skötte tillsynen – ”Dessa släktingar och vänner kommer helt enkelt inte att bilda företag för att utföra tjänsterna, och det är knappast önskvärt att de skulle göra det heller.”

2015 visar en undersökning gjord av Husdjurpanelen/Animail att nu skulle 1,1 miljoner nya kunder vilja anlita hundpassning om det fanns med i RUT. Det motsvarar ca 50.000 nya heltidsjobb. Och politikerna fortsätter säga att ”Alla jobb behövs”.

Intressanta länkar:

https://www.almega.se/2018/04/utveckla-rut-avdraget-till-ett-mer-heltackande-hemavdrag/

VD:n på About Time, Göran Gustafsson, har hjälpt mig mycket med att försöka få med hundrastning som RUT-avdrag och ställt frågor om det till politikerna vid deras besök på någon av About Times populära seminarier. Jag har som enda icke RUT-företagare fått vara med på dessa seminarier och fått se och höra hur framgångsrikt RUT-avdraget blivit för de branshcer som fått det.

https://abouttime.se/rutbarometern/rut-ger-jobb-och-pengar-tillbaka-till-statskassan/

2017-06-11– Följ mitt jobb på FB med att försöka påverka politiker på ”Politikerveckan i Järva” att ta med våra jobb i RUT. Vi jobbar i er hundägares hem och vi jobbar vitt och med försäkringar. Varför ska inte vi och ni få RUT för det??
Trots att vår bransch var den svartaste branschen inom hushållsjobb redan 2006, innan RUT klubbades igenom 2007så har man gång på gång hoppat över just oss och stängt oss företagare inom detta, och er hundägare, ute från att få RUT-avdrag.
Lyckades dock komma med på TV4-nyheterna när jag ger Annie Lööf (C) lite dokument om oss och alla de jobb som kunde skapas om vi kunde få vara med i RUT. Se 19 min och 19 sek in på TV4-nyheterna här!